dbfldkfdbgml: 실패한 문제들

풀었나? 문제ID↓ 문제 이름 출제자 시도 횟수 정답 비율
BOARDCOVER2 게임판 덮기 2 JongMan 3348 17%
BOJ Baekjoon Online Judge Baekjoon 1035 23%
EDITORWARS 에디터 전쟁 JongMan 2475 22%
GENIUS 지니어스 JongMan 1285 25%
HANOI4 하노이의 네 탑 JongMan 1508 27%
KAKURO2 Kakuro II astein 771 43%
MATCHFIX 승부조작 JongMan 1187 36%
MEETINGROOM 회의실 배정 JongMan 1065 31%
RESTORE 실험 데이터 복구하기 JongMan 3171 23%